Ấn vào 1 huyệt này trên cổ tay, thoát ngay 9 căn bệnh hàng đầu
Sống khoẻ

Ấn vào 1 huyệt này trên cổ tay, thoát ngay 9 căn bệnh hàng đầu

Theo lý giải của Y học cổ truyền, huyệt vị này là huyệt Nguyên – nơi hội tụ kinh khí mạnh nhất của Tâm. Khi tác động vào huyệt này sẽ làm ảnh hưởng đến Tâm và Thần nên mới gọi là huyệt hần môn.

Xoa ấn huyệt chữa sụp mi
Đẹp plus

Xoa ấn huyệt chữa sụp mi

Nguyên nhân sụp mi mắt là do tiên thiên hoặc hậu thiên bất túc khiến tỳ vị không điều hòa, khí huyết không được nuôi dưỡng...

About Us

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.

Instagram