Đẹp Việt
Tin tức giải trí, thời trang, sức khoẻ, sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam hiện đại

Điều khoản sử dụng

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Xin chào mừng bạn đến với Blog tin tức giải trí, thời trang và làm đẹp ĐẸP VIỆT được vận hành bởi Ban Quản Trị ĐẸP VIỆT.

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Blog tin tức giải trí, thời trang và làm đẹp ĐẸP VIỆT và người đọc trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.depviet.net.vn

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được phản hồi bằng email.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ:

“ĐẸP VIỆT” là Blog tin tức giải trí, thời trang và làm đẹp tại tên miền www.depviet.net.vn.

“Người đọc” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang www.depviet.net.vn dưới mọi hình thức.

“Trang web” là trang web www.depviet.net.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và thông tin trên ĐẸP VIỆT.

“Điều khoản” là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang www.depviet.net.vn cần tuân theo. Người đọc sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH ĐỐI VỚI ĐẸP VIỆT

·ĐẸP VIỆT đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, ĐẸP VIỆT không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Website.

Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Người đọc cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định áp dụng làm theo hoặc những quyết định có liên quan. Sẽ không có Thông tin nào tại Trang web này cấu thành một sự mời gọi sử dụng dịch vụ nào, hoặc đảm bảo các thông tin về sức khoẻ và sắc đẹp mang tính chuyên môn. Do đó, Người đọc sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng Thông tin của Trang web.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

ĐẸP VIỆT không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ĐẸP VIỆT.

Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

ĐẸP VIỆT có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Website hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

Ban Quản Trị ĐẸP VIỆT