Cargill khánh thành và bàn giao năm điểm trường mới tại khu vực miền núi phía Bắc
Tiêu dùng

Cargill khánh thành và bàn giao năm điểm trường mới tại khu vực miền núi phía Bắc

Hôm nay Quỹ Từ thiện Cargill Cares công bố hoàn thành và bàn giao thêm năm điểm trường mới tại các khu vực vùng cao, vùng sâu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cargill cải thiện điều kiện học tập cho hơn 400 trẻ em nông thôn Việt Nam
Tiêu dùng

Cargill cải thiện điều kiện học tập cho hơn 400 trẻ em nông thôn Việt Nam

Tiếp nối hành trình 26 năm thực hiện Chương trình Xây dựng Trường học cho Việt Nam, hôm nay Cargill đã tổ chức lễ khánh thành công trình trường học thứ 105 do công ty tài trợ xây dựng tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa), mở rộng phạm vi và tác động tới thêm một cộng đồng dân cư vùng sâu vùng xa có nhu cầu cấp thiết về cải thiện điều kiện giáo dục.

About Us

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.

Instagram