Đẹp Việt
Tin tức giải trí, thời trang, sức khoẻ, sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam hiện đại

Tuần lễ Trái đất IHG

Tuần lễ Trái đất IHG tạo cơ hội cho các khách sạn IHG thực hành cách tiết kiệm trong quy trình thực hiện dịch vụ, cũng như đào tạo về hệ thống Giao ước xanh của IHG, phổ biến về…

Sống hiện đại theo cách của bạn

Metropolitan là phong cách sống thành thị. Trong đó, mọi người sống hòa đồng và chấp nhận môi trường đa dạng về ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa… Các cư dân thành thị sống văn minh,…
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!